Przejdź do treści

Regulamin

REGULAMIN

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Sklep internetowy działający pod adresem www.coffeeproficiency.com jest własnością Coffee Proficiency S.C. z siedzibą Zeilonkach, przy ulicy Krakowskie Przedmieście 144B, zrejestrowany pod nr NIP: 6772340070 i nr REGON: 121178968.
 • Wszelkie elementy graficzne, tekstu, znaki towarowe spółki Coffee Proficiency oraz wszystkich podmiotów, których produkty oferowane są na stronach sklepu internetowego www.coffeeproficiency.com są prawnie zastrzeżone.

II. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • Klient sklepu internetowego działającego pod adresem www.coffeeproficiency.com wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazie danych spółki Coffee Proficiency S.C. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. z 2014, poz 1182 j.t.) o ochronie danych osobowych. Dane te przechowywane są wyłącznie w celu realizacji zlecenia nabycia produktów oraz prowadzenia akcji marketingowych, promocyjnych i reklamowych dla Klientów sklepu, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych przepisami o ochronie danych osobowych.
 • Administratorem danych osobowych jest Coffee Proficiency S.C. z siedzibą w
 • Zeilonkach, przy ulicy Krakowskie Przedmieście 144B zrejestrowany pod nr NIP: 6772340070 i nr REGON: 121178968.
 • Złożenie zamówienia przez Klienta i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza zgodę na otrzymywanie informacji pochodzących od spółki Coffee Proficiency S.C., dotyczących świadczonych usług i dystrybuowanych produktów na adres poczty elektronicznej oraz telefon komórkowy Klienta, udostępniony spółce Coffee Proficiency S.C. dla celów realizacji transakcji nabycia produktów oraz obsługi technicznej sklepu.
 • Każdy Klient ma prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych sklepu. By uzyskać dostęp do własnych danych osobowych wprowadzono procedurę weryfikującą tożsamość użytkownika polegającą na podaniu hasła oraz identyfikatora.

III. REJESTRACJA I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 • Sklep internetowy www.coffeeproficiency.com prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 • Klientami sklepu mogą być wyłącznie przedsiębiorcy oraz odbiorcy instytucjonalni, prowadzący działalność gospodarczą i identyfikujący się numerem NIP oraz REGON.
 • Coffee Proficiency S.C. za pośrednictwem sklepu internetowego www.coffeeproficiency.com nie prowadzi sprzedaży produktów na rzecz konsumentów w rozumieniu art. 22(1) ustawy z 23 kwietnia 1964 r kodeks cywilny (Dz.U. z 2016, poz 380 j.t.) w związku z ustawą z 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz 827 j.t.).
 • Przedmiotem transakcji między Coffee Proficiency S.C. a Klientem mogą być wyłącznie towary przedstawione w chwili składania zamówienia na stronach internetowych www.coffeeproficiency.com
 • Coffee Proficiency S.C. zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się na stronach internetowych www.coffeeproficiency.com. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 • Coffee Proficiency S.C. zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów ze sklepu internetowego
 • Coffee Proficiency S.C. zastrzega sobie prawo do zmiany ilości towarów oferowanych w sklepie internetowym.
 • Coffee Proficiency S.C. zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do sklepu internetowego.
 • Zawartość sklepu internetowego www.coffeeproficiency.com nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.
 • Coffee Proficiency S.C. zaznacza, iż wszystkie wymienione towary i ich nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 • Złożenie zamówienia odbywa się po uprzednim zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu oraz rejestracji na stronie internetowej sklepu.
 • Wszystkie pola formularza rejestracyjnego muszą zostać uzupełnione odpowiednimi danymi Klienta. Tylko wtedy możliwe będzie rozpoczęcie procesu realizacji zamówienia oraz wystawienie faktury VAT. Podanie danych Klienta jest równoznaczne z oświadczeniem o ich prawdziwości. W przypadku danych niepełnych, niewiarygodnych, niezgodnych z regulaminem zamówienie nie będzie realizowane.
 • Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się po uprzednim:
  • zarejestrowaniu się Klienta na stronie sklepu
  • złożeniu przez Klienta zamówienia
  • potwierdzeniu zamówienia w postaci wiadomości email wysłanej do Klienta
  • otrzymaniu od Klienta płatności za towar (z wyjątkiem towarów, za które opłata zostanie pobrana przy odbiorze oraz przelewów odroczonych)
 • Zamówienie jest realizowane gdy towar znajduje się w magazynie lub jest dostarczany przez producentów. W przypadku niedostępności całości lub części towaru Klient zostaje poinformowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 • Wszystkie zamówienia przyjmowane są i realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku. Zamówienia rozpatrywane są do godz. 10:00 Wszystkie zamówienia złożone po tym czasie będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 • Wszystkie towary wysyłane są w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia. Wyjątkiem są towary na specjalne zamówienie, których czas dostawy jest wydłużony.
 • Towary, za które Klient dokonuje przedpłaty, będą wysyłane dopiero po otrzymaniu płatności.
 • Forma płatności PRZELEWY ODROCZONE skierowana jest do wszystkich przedsiębiorców i podmiotów instytucjonalnych, które chcą nawiązać z nami współpracę. Towary dla firm wykorzystujących tę formę płatności będą wysyłane po otrzymaniu przez nas odpowiednich dokumentów oraz podpisaniu przez firmę umowy o współpracy.
 • Dział PROMOCJE obejmuje towary, które są aktualnie oferowane w niższej cenie lub sprzedawane w zestawach. Liczba promocyjnych towarów jest ograniczona i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów. Firma Coffee Proficiency S.C. zastrzega sobie prawo do zakończenia oraz wznowienia promocji w dowolnym momencie.
 • Dział NOWOŚCI zawiera towary nowo wprowadzone na rynek lub do oferty sklepu.
 • W pewnych przypadkach możliwe jest negocjowanie cen produktów, szczególnie podczas zamówień większej ilości towaru.
 • Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

IV. DOSTAWA I CZAS OCZEKIWANIA

 • Towary dostarczane są poprzez współpracujące z nami firmy kurierskie. Koszty przesyłki wynoszą 16 zł brutto bez względu na ilość i ciężar produktów. Przy spełnieniu minimum zakupowego 1000 zł brutto słownie tysiąc złotych brutto koszty dostawy ponoszone są w pełni przez spółkę Coffee Proficiency S.C.. Klient jest obciążany kosztami wysyłki na terenie kraju w przypadku zamówienia o wartości mniejszej niż określone minimum. W szczególnych przypadkach spółka Coffee Proficiency S.C. może obciążyć Klienta sklepu kosztami przechowywania przesyłki przez firmę kurierską. Sytuacja taka może mieć miejsce m.in. w przypadku nieuzasadnionego braku odbioru przesyłki. Nie wysyłamy towaru za granicę!
 • Wszystkie towary wysyłane są w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia. Wyjątkiem są towary na specjalne zamówienie, których czas dostawy jest wydłużony oraz towary, których aktualnie brak w asortymencie producentów.
 • Towary, za które Klient dokonuje przedpłaty, będą wysyłane dopiero po otrzymaniu płatności.
 • Towary dla przedsiębiorców i odbiorców instytucjonalnych, którzy chcą nawiązać z nami współpracę, będą wysyłane po otrzymaniu przez nas odpowiednich dokumentów oraz podpisaniu przez przedsiębiorcę lub odbiorcę instytucjonalnego umowy o współpracy.
 • Na czas dostarczenia przesyłki składają się: czas realizacji zamówienia (przygotowanie towarów do wysyłki) oraz czas dostarczenia przesyłki przez kuriera.
 • W razie wydłużenia czasu oczekiwania na przesyłkę Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 • Coffee Proficiency S.C. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia leżące po stronie firmy kurierskiej realizującej zlecenie.

V. PŁATNOŚCI

 • Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami NETTO (nie zawierają podatku VAT).
 • Przyjmowane przez nas formy płatności to:
  • przedpłata na konto
  • płatność przy odbiorze przesyłki
  • przelewy odroczone, po podpisaniu stosownej umowy

VI. ZWROTY, ZMIANY W ZAMÓWIENIACH, REKLAMACJE I GWARANCJA

 • Wszelkie zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane przez Klienta do momentu wystawienia faktury VAT.
 • Zwroty towarów wysyłane są na koszt spółki Coffee Proficiency S.C. W każdym innym przypadku zwrot dokonywany jest na koszt Klienta. Zwroty towaru nie uzgodnione wcześniej nie będą przyjmowane.
 • W przypadku otrzymania towaru uszkodzonego lub niezgodnego z postanowieniami umowy Klientowi przysługuje prawo do reklamacji w terminie 3 dni od otrzymania towaru. W tym celu reklamacje należy wysłać na adres: zamónienia@coffeeproficiency.com.
 • Sposób rozwiązania i czas rozpatrzenia reklamacji jest uzależniony od rodzaju towaru, jego wad oraz jego dostępności w magazynie lub u producenta.
 • W przypadku wszelkich uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych podczas transportu, reklamacja będzie uwzględniania jedynie po spisaniu protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera.
  • w przypadku podejrzenia uszkodzenia przesyłki (zgnieciony karton, wyciek chemii itp.) Klienci mają prawo i powinni sprawdzać w obecności kuriera stan przesyłki
  • Klient aby sprawdzić towar, który otrzymał musi najpierw pokwitować jego odebranie. Następnie w przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki kurier ma obowiązek sporządzenia protokół szkody
  • Kurier ma obowiązek poczekać 10 min na przyjęcie towaru, natomiast za każde następne rozpoczęte 5 min oczekiwania firma kurierska może obciążyć nas kosztami
  • proszę nie wiązać firmy kurierskiej kurierskiej z reklamacjami, które obejmują nasze wewnętrzne procedury (ilość, jakość towaru, poprawność zamówienia itp.)
 • Na wszystkie produkty zakupione w naszym sklepie internetowym udzielane są gwarancje producentów. W sprawie serwisowania wszelkich zakupionych w naszym sklepie urządzeń należy kontaktować się bezpośrednio z producentem.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Spółka Coffee Proficiency S.C. zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania działalności sklepu internetowego i dystrybucji jego produktów z powodu prac administracyjno – konserwacyjnych.
 • Wygląd produktów na fotografiach może różnić się od rzeczywistego wyglądu produktów.
 • Spółka Coffee Proficiency S.C. informuje, iż sklep internetowy www.coffeeproficiency.com może zawierać błędy techniczne oraz merytoryczne, które będą weryfikowane natychmiast po ich wykryciu.
 • Wszelkie informacje dotyczące parametrów, właściwości oraz specyfikacji towarów pochodzą z materiałów publikowanych, ogłaszanych lub otrzymywanych od ich producentów, tym samym Coffee Proficiency S.C. nie ponosi odpowiedzialności za ich prawdziwość, rzetelność, zgodność ze stanem faktyczno – prawnym jak i zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów z tego tytułu.
 • W sprawach nie określonych w niniejszym regulaminie obowiązują prawa Kodeksu Cywilnego.
 • Przeczytanie regulaminu oznacza akceptację jego postanowień.
 • Coffee Proficiency S.C. zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie bez podawania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń, przy czym zmiana będzie obowiązywać od momentu zamieszczenia jej na stronie sklepu internetowego.
 • Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów wynikłych z tytułu interpretacji niniejszego regulaminu jak i realizacji transakcji jest sąd miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów.