Etiopia Chelelectu

Etiopia Chelelectu

55,00150,00

Wyczyść

Opis

 

Kraj pochodzenia: Etiopia

Region uprawy: Yirgacheffee

Producent: Bench Maji

Wysokość upraw: 1850 – 2100 m n.p.m.

Odmiana botaniczna: Kurume

Obróbka ziarna: Natural

Opis sensoryczny: Aromat dojrzałych, czerwonych jagód. Niska kwasowość, podkreślająca słodki charakter kawy. W smaku wyczuwalne nuty jabłek, cytrusów i kwiatów.

Historia pochodzenia: Testi Trading PLC to rodzinna firma producentów i eksporterów kawy specialty, założona w 2008 roku. Posiadają 250-hektarową farmę w Bench Maji, w której produkują i przetwarzają własną, gotową do eksportu zieloną kawę. Rodzina jest również właścicielem stacji mycia w Guji i Yirgacheffe, gdzie dokonują zakupu wiśni os 700-800 małych rodzinnych rolnictw, którzy mieszkają na obszarach otaczających stację. W Limu i Sidamo zespół współpracuje z wybranymi stacjami mycia.

Innowacja: Testi wkłada wiele wysiłku i zasobów w budowę większej liczby stacji, niektóre w pobliżu najlepszej i najbardziej ekscytującej w Guji. Inwestycje te są podejmowane, aby umożliwić kupno kawy z większych obszarów, bez konieczności pokonywania dużej odległości do młyna.

 

Informacje o stacji myjącej:

Liczba współpracujących farmerów: 850

Średnia liczba drzew kawowych przypadająca na farmera: 2800

Wysokość: 1850-2100 m n.p.m.

Odmiana: Kurume (odmiana lokalna)

Gleba: żyzna, czerwono-brązowa glina

Inne uprawy sadzone w okolicy: kukurydza, (false) banan

Okres zbiorów: od początku listopada do połowy stycznia

Okres eksportu: od lutego do lipca

Obróbka: Natural

Czas suszenia: 15-18 dni

Czas fermentacji: 36-48 godzin

 

 

Country: Ethiopia

Region: Yirgacheffee

Station: Bench Maji

Altitude: 1850-2100 m.a.s.l.

Variety: Kurume

Processing: Natural

Location:​ Kochere (kebele/closest town) 

Nearby river: ​Gelana

Established​: 2001

Lot ID: ​Ethiopia Yirgacheffe Chelelectu Natural, ETST0500

Sensory Profile: Aroma of ripe, red berries. Low intense acidity that highlights sweet coffee character. Flavour notes of red apples, citrus fruits and flowers.

Story: Testi Trading PLC is a family company of producers and exporters of specialty coffee and was established in 2008. They own a 250-hectare farm in the Bench Maji where they produce and process their own ready-to-export green coffee. The family also own washing stations in Guji and Yirgacheffe where they purchase cherries from 700-800 smallholder families that live in the areas surrounding the stations. In Limu and Sidamo, the team is partnered with select washing stations.

Innovation: Testi is putting a lot of effort and resources into building more stations, some nearby their best and most exciting one in Guji. These investments are being made so that they’re able to buy coffee from bigger areas without having the farmers having to move too far to get to the mill. 2017 was the first time I visited and I look forward to see the new developments during my next visit.

 

Washing station Information

Number of contributing farmers: ​850

Average number of coffee trees per farmer: ​2800

Altitude (m.a.s.l.): ​1850-2100

Variety:​ Kurume (local variety)

Soil:​ fertile, red brown, loam

Shade: ​acachia, lucinicia, cordial Africana, sespanaOther crops planted in the area:​ corn, false banana, etc.Harvest period:​ Early-November to mid-January

Export period: ​February to July

Processing Information

Type: ​natural

Drying time: ​15-18 days 

Fermentation time: ​36-48 hours

Dodatkowe informacje

Waga brak
Dostępne opakowania

1000 g, 250 g