Kolumbia Villamaria Decaff

Kolumbia Villamaria Decaff

55,00150,00

Wyczyść


W naszym sklepie kupisz kawy wypalone nie później niż 4 tygodnie temu.
Jeśli chcesz poznać dokładną datę palenia – napisz do nas.

Opis

Kraj pochodzenia: Kolumbia

Region uprawy: Caldas

Producent: Chichina Caldas

Wysokość upraw: 1800 m n.p.m.

Odmiana botaniczna: Colombia, Castillo

Obróbka ziarna: Natural/Sugar Cane

Opis sensoryczny: Kawę charakteryzują nuty czekolady, śliwki, miodu oraz cytryny. Średnie, gładkie body, zbalansowana kwasowość i krótki, czysty posmak.

PROCES DEKOFEINIZACJI
Odkofeinowanie trzciny cukrowej jest często określane jako naturalny proces usuwania kofeiny. Zastosowany w tym procesie octan etylu jest związkiem występującym organicznie (C4H8O2) i produktem ubocznym występującym najczęściej podczas fermentacji owoców. Występuje między innymi w dojrzałych bananach i w piwie.
Zakład w Kolumbii, w którym ta partia poddawana jest procesowi bezkofeinowania, wykorzystuje wodę z Navado el Ruis (wulkan między Caldas i Tolima) oraz naturalny octan etylu ze sfermentowanej trzciny cukrowej pochodzącej z południowego regionu Palmira w Kolumbii.
Proces rozpoczyna się odparowania kawy w celu zwiększenia jej porowatości, co również rozpoczyna hydrolizę kofeiny związanej zwykle z solami i kwasem chlorogenowym w ziarnie. Ziarna są następnie zanurzane w rozpuszczalniku octanu etylu, aż do usunięcia 97% kofeiny. Końcowa para jest następnie używana do usunięcia resztkowych śladów związków organicznych.
Ostateczna pozostałość octanu etylu jest mniejsza niż 30 ppm, czyli znacznie mniej niż w przypadku banana.

 

 

Country: Colombia

Region: Caldas

Producer: Chichina Caldas

Altitude:  1800 m.a.s.l.

Variety: Colombia, Castillo

Processing: Natural/Sugar Cane

Sensory profile: Coffee has flavour notes of chocolate, plum, honey and lemon. Medium, smooth body, balanced acidity and short but clean finish.

SUGAR CANE DECAFFEINATION PROCESS:
Sugar cane decaffeination is often termed as a natural decaffeination process. Ethyl acetate, used in the process, is an organically existing compound (C4H8O2) and a by-product found most commonly during the fermentation of fruits, and it is present in both ripe bananas and beer, just to name a few.
The facility in Colombia, where this lot undergoes decaffeination process, uses water from the Navado el Ruis (a volcano between Caldas and Tolima) and natural ethyl acetate from fermented sugarcane sourced in the southern region of Palmira, Colombia.
The process begins with steaming of the coffee to increase its porosity, which also starts the hydrolysis of caffeine usually bonded to salts and chlorogenic acid in the bean. The beans are then submerged in an ethyl acetate solvent, until 97% of the caffeine is removed. A final steam is then used to lift residual traces of the organic compound.
The ultimate residue of ethyl acetate is less than 30 ppm, which is a level dramatically less than that of a banana!

Dodatkowe informacje

Waga brak
Dostępne opakowania

1000g, 250 g